Taisyklės

Tvarkos taisyklės

Rezervacija ir mokėjimas

Rezervacija galioja tik pervedus avansą už nuomą ir klientui gavus patvirtinimą apie gautą avansą;

Atvykus į sodybą iškarto prašome sumokėti likusią dalį sumos už rezervuotą laikotarpį;

Klientui atšaukus rezervaciją, avansas negrąžinamas;

Jeigu atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių neįmanoma suteikti paslaugų, numatytų rezervacijos laiku, nedelsiant apie tai informuosime klientą ir grąžinsime jo sumokėtą avansą;

Poilsiautojams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, paslaugos teikėjas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;

Savaitgaliais ir švenčių dienomis pasiliekama teisė kainas padidinti, o užsisakius papildomas mokamas paslaugas, už jas reikia sumokėti iš karto;

Atvykimas:

Para prasideda 14 val., o baigiasi 12 val.;

Apgyvendinimo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės pateikiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje, svetainėje, nuoroda siunčiama el. paštu;

Sodybos svečias privalo tiksliai nurodyti atvykstančių žmonių skaičių. Nepranešus šeimininkui, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus;

Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobinį tyrimą legionelėms nustatyti. Tyrimų protokolai saugomi apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje ne trumpiau kaip 2 metus (teirautis pas šeimininkus);

Apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje yra priemonės pirmosios pagalbos rinkinys (teirautis pas šeimininkus);

———————————————————————————————————

Prieš išvykstant iš sodybos svečiai privalo priduoti nuomotas patalpas tvarkingas ir švarias, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes būtina atsiskaityti iškarto, priduodant patalpas;

Svečiai privalo taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;

Viešnagės metu svečiai įsipareigoja laikytis saugaus elgesio reikalavimų ir užtikrinti savo bei vaikų (globotinių) saugumą;

Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;

Svečiai turi laikytis saugaus atstumo nuo kaitinimo katilo pirtyje. Apie tai visada perspėja šeimininkas ar jo įgaliotas asmuo žodžiu. Nesilaikant šių reikalavimų, visa atsakomybė tenka svečiams, o paslaugos teikėjas už tai neatsako;

Svečiai įsipareigoja saugoti ir tausoti sodybos turtą, laikytis tvarkos taisyklių. Už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolių ar žalą padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai;

Pastebėjus įtartinus pašalinius asmenis sodybos teritorijoje, svečias privalo apie tai pranešti sodybos šeimininkams;

Draudžiama:

Rūkyti visose patalpose;

Kurti laužą ne tam skirtose vietose;

Be šeimininko leidimo kūrenti pastatuose esančias krosnis;

Kepti maistą patalpų viduje esančiose krosnyse;

Laikyti atviras krosnies bei židinio dureles;

Pernešti inventorių iš vieno namelio į kitą, ar kitas vietas (vidaus baldai į lauką nenešiojami);

Be šeimininko leidimo naudoti sodybos teritorijoje esančias malkų atsargas;

Šiukšlinti ir gadinti sodybos inventorių, naikinti augmeniją ar kitaip daryti žalą sodybai;

Be išankstinio suderinimo atsivežti gyvūnus (gyvūnų paliktas išmatas privalo surinkti jų šeimininkai);

Atsivežti bet kokio tipo šaltus ar šaunamuosius ginklus;

Šaudyti fejerverkus (išskyrus suderinus laiką bei vietą su šeimininkais) Leisti dangaus ugninius žibintus, deginti fakelus, žibalines lempas, žvakes bei žvakes nuo uodų;

Draudžiama lauke leisti muziką;

Draudžiama be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo pernešioti sodyboje esanti materialų turtą ir inventorių;

Draudžiama rengti stovyklavietes;

Draudžiama statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam skirtose vietose;

DĖMESIO:

Sodyba stebima vaizdo kameromis!