Taisyklės

Tvarkos taisykles

Rezervacija ir mokėjimas

Rezervacija galioja tik pervedus avansą už nuoma ir klientui gavus patvirtinimą apie gauta avansą;

Atvykus i sodyba iškarto prašome sumokėti likusia dali sumos už rezervuota laikotarpi;

Klientui atšaukus rezervacija, avansas negražinamas;

Jeigu atsiranda nenumatytu aplinkybių, dėl kuriu neįmanoma suteikti paslaugu numatytu rezervacijos laiku, nedelsiant apie tai informuosime klientą ir gražinsime jo sumokėta avansą;

Poilsiautojams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, paslaugos teikėjas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūta laiką;

Savaitgaliais ir švenčiu dienomis pasiliekama teise kainas padidinti, o užsisakius papildomas mokamas paslaugas, už jas reikia sumokėti iš karto;

Atvykimas:

Para prasideda 14 val., o baigiasi 12 val.;

Apgyvendinimo paslaugu teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisykles pateikiamos gerai paslaugu vartotojui matomoje paslaugu teikimo vietoje, svetainėje, nuoroda siunčiama el. paštu;

Sodybos svečias privalo tiksliai nurodyti atvyksiančiu žmonių skaičių. Nepranešus šeimininkui, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus;

Paslaugu teikėjas ne rečiau kaip viena karta per metus turi atlikti geriamojo vandens (salto ir karsto) mikrobini tyrimą legionelėms nustatyti. Tyrimų protokolai saugomi apgyvendinimo paslaugu teikimo teritorijoje ne trumpiau kaip 2 metus (teirautis pas šeimininkus);

Apgyvendinimo paslaugu teikimo teritorijoje yra priemonės pirmosios pagalbos rinkinys (teirautis pas šeimininkus);

———————————————————————————————————

Prieš išvykstant iš sodybos svečiai privalo priduoti nuomotas patalpas tvarkingas ir švarias, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadinta inventorių ar kitas materialines vertybes būtina atsiskaityti iškarto, priduodant patalpas;

Svečiai privalo taupiai naudoti vandeni ir elektros energija;

Viešnages metu svečiai įsipareigoja laikytis saugaus elgesio reikalavimu ir užtikrinti savo bei vaikų (globotinių) saugumą;

Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltes, pažeidžiant vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;

Svečiai turi laikytis saugaus atstumo nuo kaitinimo katilo pirtyje. Apie tai visada perspėja šeimininkas ar jo įgaliotas asmuo žodžiu. Nesilaikant šių reikalavimu, visa atsakomybe tenka svečiams, o paslaugos teikėjas už tai neatsako;

Svečiai įsipareigoja saugoti ir tausoti sodybos turtą, laikytis tvarkos taisyklių. Už padaryta materialine žalą klientas atsako LR įstatymu nustatyta tvarka. Jei nuostoliu ar žalą padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai;

Pastebėjus įtartinus pašalinius asmenis sodybos teritorijoje, svečias privalo apie tai pranešti sodybos šeimininkams;

Draudžiama:

Rūkyti visose patalpose;

Kurti laužą ne tam skirtose vietose;

Be šeimininko leidimo kūrenti pastatuose esančias krosnis;

Kepti maistą patalpų viduje esančiose krosnyse;

Laikyti atviras krosnies bei židinio dureles;

Pernešti inventorių iš vieno namelio i kitą, ar kitas vietas (vidaus baldai i lauką nenešiojami);

Be šeimininko leidimo naudoti sodybos teritorijoje esančias malkų atsargas;

Šiukšlinti ir gadinti sodybos inventorių, naikinti augmeniją ar kitaip daryti žalą sodybai;

Be išankstinio suderinimo atsivežti gyvūnus (gyvūnu paliktas išmatas privalo surinkti jų šeimininkai);

Atsivežti bet kokio tipo šaltus ar šaunamuosius ginklus;

Šaudyti fejerverkus (išskyrus suderinus laiką bei vietą su šeimininkais) Leisti dangaus ugninius žibintus, deginti fakelus, žibalines lempas, žvakes bei žvakes nuo uodų;

Draudžiama lauke leisti muziką;

Draudžiama be šeimininku ar jų patikėtinio leidimo pernešioti sodyboje esanti materialų turtą ir inventorių;

Draudžiama rengti stovyklavietes;

Draudžiama statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam skirtose vietose;

DĖMESIO:

Sodyba stebima vaizdo kameromis!